Klub

VÝHODY ČLENSTVÍ

 

 

VYSVĚTLIVKY

Sleva %
 • 10% sleva na všechny produkty označené logem Senior Via.
 • 2% sleva na celý zbytek sortimentu (na výrobky bez loga Senior Via).
 • Sleva se vztahuje i na zboží v akci.
Půjčovna
 • Krátkodobý i dlouhodobý pronájem pomůcek pro mobilitu a polohovacích postelí značky Senior Via.
Náhradní díly
 • Nákup náhradních dílů k pomůckámpro mobilitu značky Senior Via.
Zpětný odkup
 • Zpětný odkup pomůcek pro mobilitu a polohovacích postelí značky Senior Via.


PODMÍNKY ČLENSTVÍ

 

 • Členství může získat pouze osoba starší 18 let.
 • Je nutný souhlas s podmínkami a pravidly věrnostního klubu.
 • Zákazník musí mít řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku, která bude předána osobně v kterékoli kamenné prodejně či poslána poštou.
 • Zákazník musí mít řádně vyplněnou registraci online na webových stránkách.
 • Zákazník musí souhlasit s podmínkami a pravidly věrnostního programu.
 • Jakoukoli změnu osobních údajů je nutné nahlásit na email obchod@seniorvia.cz.

 

ZÍSKÁNÍ VĚRNOSTNÍ KARTY

 

 • Po odevzdání řádně vyplněné a podepsané přihlášky v kamenné prodejně obdrží zákazník ihned věrnostní kartu.
 • Při registraci přes webové stránky mu bude e-mailem následující pracovní den zasláno číslo jeho klubové karty, které může ihned uplatnit pro získání slevy. Karta mu bude odeslána do 30 dnů poštou na uvedenou adresu.
 • Senior Via klubová karta je přenosná (tzn. může ji použít více členů jedné rodiny).
UKONČENÍ A ZÁNIK ČLENSTVÍ

 

 • Zákazník může svoji registraci do věrnostního programu kdykoli zrušit krátkým písemným sdělením a poslat poštou na adresu společnosti Senior Via,s.r.o., Ocelářská 891/16, Vysočany, Praha 9, 190 00 nebo na e-mail obchod@seniorvia.cz. Do předmětu zprávy vždy uveďte Senior Via Klub.
 • Senior Via si vyhrazuje právo zrušit členství zákazníkovi, který
  1) úmyslně uvedl nepravdivé údaje v registračním formuláři,
  2) nepoužil klubovou kartu déle jak 24 měsíců, nebo
  3) zákazník zneužil výhod věrnostního programu, popřípadě se dopustil jiného porušení podmínek členství.

ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

 

Společnost Senior Via, s.r.o. si vyhrazuje právo změnit či upravit podmínky členství ve věrnostním programu Senior Via Klub. Registrovaní zákazníci budou o těchto změnách informováni na internetových stránkách www.seniorvia.cz/klub, popř. prostřednictvím emailu.

Věrnostní program Senior Via Klub byl vytvořen společností Senior Via, s.r.o. s dlouhodobým záměrem, avšak společnost Senior Via, s.r.o. si vyhrazuje právo na ukončení věrnostního programu. Zároveň se zavazuje, že takovou skutečnost oznámit registrovaným zákazníkům minimálně dva měsíce předem, a to na webové stránce www.seniorvia.cz/klub nebo emailem. Po ukončení věrnostního programu nebude možné dále čerpat výhod věrnostního programu.

Podmínky členství ve věrnostním programu Senior Via klub vydala společnost Senior Via s.r.o., se sídlem Ocelářská 891/16, Vysočany, Praha 9, 190 00 IČ: 035 35 835 jako předpis pro provozování věrnostního programu Senior Via klub výlučně v České republice.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Zákazník provedenou registrací a jejím podpisem souhlasí se zařazením osobních údajů uvedených v přihlášce do databáze společnosti Senior Via, s.r.o. a jejich zpracováním v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zákazník dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na poskytnutou e-mailovou adresu ve smyslu zákona č.480/2004 Sb.

Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány pro účely věrnostního programu Senior Via klub, poskytování výhod zákazníkovi Senior Via, s.r.o. a pro marketingové účely společnosti Senior Via, s.r.o. Osobní údaje spravuje společnost Senior Via, s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení se poskytuje na dobu neurčitou. Souhlas zaniká s ukončením věrnostního programu Senior Via klub.

Registrace do SENIOR VIA KLUBU
* Nepovinný údaj - slouží k zasílání dárků v době narozenin.

znaků do konce.

znaků do konce.
Podpisem stvrzuji, že jsem přihlášku do věrnostního klubu SENIOR VIA KLUBU vyplnil(a) úplně a pravdivě, podmínky účasti v SENIOR VIA KLUBU jsem si přečetl(a), rozumím jim a souhlasím s nimi. Stvrzuji, že souhlasím se zařazením osobních údajů uvedených v přihlášce do databáze společnosti Senior Via, s.r.o. a jejich zpracováním v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Stvrzuji, že souhlasím se zasíláním obchodních sdělení na poskytnutou e-mailovou adresu ve smyslu zákona č.480/2004 Sb., některých službách informační společnosti.
Souhlas
antiSpam [nový kód]
Copyright 2015 - 2020 © SeniorVia, s.r.o.